งดจัดกิจกรรมวันเด็ก ๒๕๖๑

สวัสดีปีจอ....สาส์นถึงเด็กๆทุกคน

ปีนี้ทางคณะผู้จัดงานของด จัดกิจกรรมวันเด็ก2561

เนื่องจากทางคณะผู้จัดงานกำลังเตรียมรูปแบบการจัดงานแบบใหม่ๆ สำหรับเด็ก ๆๆ 

แล้วพบกันปีกุน... ที่เก่าเวลาเดิม...

รวบรวมกิจกรรมต่าง เรื่องราวความน่ารักของเด็กๆ